Drzwi są produkowane w trzech systemach profilowanych:

wariant 'całoszklany',
wariant z szybą zespoloną ,
wariant - profil ramowy o szczególnej stabilności.

Drzwi przygotowane są jako kompletne elementy montażowe według podanych wymiarów, co przyśpiesza znacznie montaż.

Automatyczne drzwi przesuwno-uchylne zapewniają optymalne wykorzystanie miejsca. Szerokość otwarcia oraz szerokość zabudowy są w tego typu drzwiach niemal jednakowe. W przypadku awaryjnego otwierania cała szerokość otwierania służy jako droga ewakuacji.

Szczególne wąskie i płytkie przejścia mogą być zabudowane drzwiami automatycznymi. Harmonijkowe drzwi automatyczne są produkowane już od szerokości otwarcia 800 mm. Doświadczenie i kompetencja naszego serwisu umożliwiają szybki montaż.

Eleganckie rozwiązanie fasady z łukowymi drzwiami: dowolnie wybierany promień drzwi umożliwia stworzenie naprawdę niepowtarzalnego wejścia.